Matematika

Bizni Hisoblash

Bizni Hisoblash

Ko'nikmalar: Sanash, Naqshlash, Saralash

Funbrain

Fun Miya O'yinlar

Ko'nikma: Asosiy Operatsiyalar

Interfaol Grafiklar

Interfaol Grafiklar

Ko'nikmalar: Geometriya, SimmetriyaInteraktiv Naqsh Bloklari

Interaktiv Naqsh Bloklari

Ko'nikmalar: Geometriya, Naqsh

Sheppard Dasturiy Ta'minot

Sheppard Dasturiy Ta'minot

Matematik tushunchalar, interfaol tadbirlar

Singapur Matematika
Singapur Matematika

Malakalarning: Soni SenseSmarty O'yinlar

Smarty O'yinlar

Ko'nikmalar: Matematika, Pul, Vaqt, Hisoblash

Toshbaqa Kundaligi Interaktiv O'yinlar


Toshbaqa Kundaligi Interaktiv O'yinlar

Ko'nikmalar: Matematika, Fan, Til San'ati, Ijtimoiy Tadqiqotlar, Ijodkorlik, Mantiq

Tutpup

 

Tutpup

Matematik hisoblash, interfaol o'yinlarVirtual Manipulatives

Virtual Manipulatives

Ko'nikmalar: sanoq, geometriya, naqsh, masala yechish

Qiz kompyuterga qaraydi