Matematika

Bizni hisobga oling

Bizni hisobga oling

Ko'nikmalar: sanash, naqsh solish, saralash

Qiziqarli miya

Qiziqarli aql o'yinlari

Ko'nikma: asosiy operatsiyalar

Interaktiv grafiklar

Interaktiv grafiklar

Qobiliyatlar: geometriya, simmetriyaInteraktiv naqsh bloklari

Interaktiv naqsh bloklari

Ko'nikmalar: geometriya, naqsh

Sheppard dasturiy ta'minot

Sheppard dasturiy ta'minot

Matematik tushunchalar, Interfaol faoliyat

Singapur matematika
Singapur matematika

Ko'nikma: raqamlarni bilishAqlli o'yinlar

Aqlli o'yinlar

Ko'nikmalar: matematika, pul, vaqt, hisoblash

Toshbaqa kundaligi interaktiv o'yinlari


Toshbaqa kundaligi interaktiv o'yinlari

Ko'nikmalar: matematika, fan, til san'ati, ijtimoiy tadqiqotlar, ijodkorlik, mantiq

Tutpup

 

Tutpup

Matematik hisoblash, Interfaol o'yinlarVirtual manipulyatorlar

Virtual manipulyatorlar

Ko'nikmalar: Sanoq, geometriya, naqsh, masala yechish

Qiz kompyuterga qaraydi