Oldingi Kengash a'zolari

 * Minnetonka bitiruvchilarini belgilaydi

Din Frizen
2013-2022 yillar

Din Frizen

 

Emi Xerston*
2016-2023 yillar

Emi Xerston

 

Sheyla Jordan
2013-2022 yillar

Rob Volter


 

Ron Kamps
2013-2022 yillar

Ron Kamps

 

Megan Mask
2022-2023 yillar

Megan Mask

 

Veda Pay - Panandiker*
2014-2023 yillar
Kafedra 2018-2020

Veda Pai-Panandiker

 

Beth Ring
2021-2023 yillar

Beth Ring

Jessi Roitenberg
2019-2022 yillar

Jessi Roitenberg

 

Ingrid Roberts
2014-2023 yillar
Kafedra 2020-2022
 

Ingrid Roberts

 

Emi Vohs
2017-2023 yillar

Emi Vohs

 

 

Minnetonka bolalar HUB materiallari yordamida.

Minnetonka davlat maktablari jamg'armasi