MPSF haqida

Fond haqida

Vizyon bayonoti:

Minnetonka Davlat maktablari jamg'armasi tumanning e'lon qilingan qarashlariga mos keladi: Minnetonkadagi barcha talabalar o'zlarining eng yuqori intilishlarini tasavvur qilishlari va ularga intilishlarini ta'minlab, katta manfaatlarga xizmat qiladilar.

Missiya bayonoti:

Minnetonka davlat maktablarini strategik xayriya orqali rivojlantirish.

Minnetonka davlat maktablari jamg'armasi barcha Minnetonka talabalarini o'qitishda keng barqaror o'zgarishlarni yaratuvchi innovatsion dasturlarni qo'llab-quvvatlaydigan va moliyalashtiradigan jamoat resurslarini ta'minlaydi.


Minnetonka davlat maktablarining qimmatli hamkori Jamg'arma o'n to'qqiz a'zodan iborat Vasiylik kengashi tomonidan boshqariladi. Kengash yig'ilishlarimizda Minnetonka ta'lim kengashi, tuman rahbariyati va Minnetonka bitiruvchilari uyushmasi vakillari ham qatnashadilar. Jamg'arma Minnetonka davlat maktablari okrugidan mustaqil, ro'yxatdan o'tgan, soliqdan ozod qilingan, siyosiy bo'lmagan, notijorat tashkilotdir.