Maktab Counselors

Bizning maktab maslahatchilari joylarda barcha talabalarga yordam beradi:

  • Akademik, ijtimoiy va hissiy qo'llab-quvvatlash va maslahat
  • Inqiroz aralashuvi va oldini olish
  • Talabalar, xodimlar va talabalar ehtiyojlari haqida oilalar bilan muloqot va maslahat
  • Rejalashtirilgan, faol rivojlanish hidoyat faoliyati va ta'lim rejalashtirish
  • Talabalarni joylashtirish va rejalashtirish
  • Davlat va tuman test sinovlariga sharhlash va muvofiqlashtirish yordami
  • Yangi va istiqbolli oilalar bilan aloqa/binoga o'tishni muvofiqlashtirish
  • Tashabbuslarni qurish etakchilik
  • Mainstream qo'llab-quvvatlash guruhlarini osonlashtirish va muvofiqlashtirish
  • Oilalarni tashqi agentliklarga murojaat qiling

Tong Bruesehoff, Nasihatgo'y
6-sinf, familiyasi a-T
Tong Bruesehoff

Tony D Stashek, Nasihatgo'y

8-sinf, familiyasi a-T
Tony D Stashek

Matt Litchty, Nasihatgo'y
Sinf 6, oxirgi ismlar U-Z
Sinf 7, oxirgi ismlar R-Z
Sinf 8, oxirgi ismlar U-Z
Matt Lichty

Prezident Akademik Mukofot Oluvchilar