Maslahat berish

MMW qo'llab-quvvatlash xizmatlari bolalarga yo'naltirilgan mukammallikka e'tibor qaratadi va o'quvchilarimizga talabalarning yuqori yutuqlariga erishishga yordam beradi. Yordam xizmatlariga maslahatchilar, sog'liqni saqlash mutaxassislari, oziq-ovqat bo'yicha mutaxassislar va ijtimoiy xodimlar kiradi.

Bu mutaxassislarning har biri har bir o‘quvchimizning ilmiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi.

mmw