Elementar Web Linklar

Minnetonka Davlat maktablarida tahsil talabalar Schoology kirish orqali ko'plab qimmatli onlayn resurslar foydalanish imkoniyatiga ega. Agar Schoology kirishini yordam kerak bo'lsa, bolangizning Kutubxona Media mutaxassis murojaat qiling.