Velosiped uchun kitoblar Excelsior boshlang'ich maktabi Excelsior Masonic Lodge bilan birgalikda ko'p yillar davomida ishlayotgan bir dastur hisoblanadi. Masonning bu dasturni qo'llab-quvvatlashi kuchli o'quvchilarni yaratishda va barcha talabalar orasida o'qishga bo'lgan muhabbatni kuchaytirishda qadr-qimmatni ko'radi.

Velosiped uchun kitoblar

Velosiped uchun kitoblar Excelsior boshlang'ich maktabi Excelsior Masonic Lodge bilan birgalikda ko'p yillar davomida ishlayotgan bir dastur hisoblanadi. Masonning bu dasturni qo'llab-quvvatlashi kuchli o'quvchilarni yaratishda va barcha talabalar orasida o'qishga bo'lgan muhabbatni kuchaytirishda qadr-qimmatni ko'radi.

Oylik o'qish maqsadiga javob beradigan o'quvchilar sovg'a kartasini yutib olish uchun oylik chizmaga kiritiladi. Bundan tashqari, yil oxirida oylik o'qish maqsadlariga erishgan barcha talabalar velosiped uchun chizishda. Biz bir velosiped chizish g'alaba har bir sinfdan. Velosiped uchun moliyalashtirish Mason ning tomonidan hadya va velosiped o'zlari uchun Chan Bokoo velosiped bilan biz hamkor.