Qo'shimcha Tumani Ota-Ona Qo'llab-Quvvatlaydi

Mustahkam oila, jamoa va maktab jalb talaba farovonligi va umumiy talaba muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. Minnetonka maktablar bizning ota hamkorlik qadrlaydi va maktab hamjamiyat va boshqa ota-onalar bilan ulanish uchun tuman orqali qo'llab-quvvatlash va guruhlar keng qator taklif etadi, ta'lim tashabbuslar va talabalar va oilalar uchun mavjud qo'llab-quvvatlaydi haqida bilib. Bilamizki, maktablar, ota-onalar va oilalar o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun birgalikda ish olib borsalar, o'quvchilar farovonligi yanada oshadi.

Talaba Farovonligi